E-Mail Adresimiz
info@sos-con.com

II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER VE İNOVASYON KONGRESİ’NİN DEĞERLİ KATILIMCILARI,


11-13 Mayıs 2018 tarihlerinde Antalya’da Fırat Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen I. Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresinin (www.sos-con.com) ardından sizleri 26-28 Nisan 2019 tarihinde Elazığ Fırat Üniversitesi’nde gerçekleştirilen II. Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresinde ağırlamanın mutluluğunu yaşamış bulunmaktayız.

Bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi ile sosyal bilimlerin farklı disiplinlerinde çalışan akademisyen, araştırmacı ve lisansüstü öğrencileri bir araya getirerek, gerek inovatif gerekse interaktif ve bilimsel bir platformda buluşturarak, sosyal bilimlerde farklı bakış açıları çerçevesinde güncel konuların tartışılması; ayrıca başta Elazığ olmak üzere Türkiye’nin farklı şehir ve bölgelerinden sivil toplum örgütlerinin yöneticilerinin de katılımıyla geniş kapsamlı bir farkındalık oluşturulması belki de kongremizin en önemli çıktısı olarak ön plana çıkmaktadır.

Yaklaşık 350 bildirinin sunulduğu kongremizde, çağın gereklerine uygun olarak yüz yüze sunumların yanında sanal ve uzaktan sunumlar yapılmış olması, böylece katılım ve paylaşımın ön plana çıkarılması ile ortak paydada buluşma odaklı tartışma ve fikir alışverişleri kongremizin bir diğer önemli özelliği olarak kendini göstermiştir. Ayrıca gerek akademisyen, gerek araştırmacı ve gerek lisansüstü seviyede olmak üzere Dünya’nın farklı üniversitelerinden sağlanan katılımla uluslararası bir boyut kazanan II. Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi bu yönüyle de Türk akademik yaşamına katkı sunmaktadır.

Kongrede kabul edilen bildiri özetleri öncelikli olarak elektronik kongre özet kitabında yayınlanacak, katılımcılarımızın tercihlerine göre tam metinleri ise kongreyi takip eden süre içinde (yaklaşık 30 gün) yine elektronik kongre tam metin kitabında yayınlanacaktır. Bunun yanı sıra, tercihe bağlı olarak katılımcılarımızın tam metinleri uluslararası kitap bölümü olarak da yayınlanacaktır.

  • II. Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi akademik teşvik kriterlerini karşılamaktadır.
  • Uluslararası kitap bölümlerinin dili İngilizce olacak ve editör onayıyla yayınlanacaktır.
  • Kongremizle ilgili olarak uluslararası kitap İngiltere‘de anlaşmalı yayınevleri tarafından basılacaktır.
  • Yayınevi editörleri gerekli görmeleri durumunda proofreading isteyebileceklerdir.
  • Kongreyle ilgili olarak çıkarılacak uluslararası kitabın Ekim 2019 doçentlik başvurularından önce elektronik olarak basılması ve yazarlara kendi bölümlerinin ulaştırılması planlanmaktadır.

Saygılarımızla

Kongremize katılacak yabancı akademisyenler
Marek Bodziany PhD LtC. - Head of the Public Safety Department
Faculty of Security Studies - Poland
The General Kościuszko - Military University of Land Forces
Worclaw-Poland.
VALENTINA FRANCA, PHD -University of Ljubljana, Slovenia
Faculty of Administration
PH. D. Abhijit MAZUMDER - England/London,
Frontpage Publications
Teodor CILAN - Associate Professor, PhD Vice-Rector of "Aurel Vlaicu” University of Arad Revoluției Avenue - Romania
Brigita Stanikuniene - Kaunas University of Technology, School of Economics and Business, Faculty Member - Lithuanian
Üye Girişi