E-Mail Adresimiz
info@sos-con.com

Konu Başlıkları

1- SOSYAL, İDARİ VE BEŞERİ BİLİMLER
Açık ve Uzaktan Öğrenme, Yükseköğretim Çalışmaları
Arkeoloji, Coğrafya, Tarih, Sanat Tarihi, Erken Hristiyan ve Bizans Sanatları, Sosyal ve Kültürel Antropoloji, Osmanlı Kurumları Medeniyeti Türk-İslam Sanatı ve Çağdaş Sanat,
Avrupa Birliği, Bölgesel Çalışmalar, Uluslararası İlişkileri
Bankacılık ve Sigortacılık, Finans, Muhasebe
İktisadi düşünce, İktisat Tarihi, Makro İktisat, Maliye, Mikro İktisat, Ekonometri, Uluslararası İktisat
Kamu Yönetimi, Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları, Siyasal Hayat ve Kurumlar, Siyaset Bilimi, Siyasal Düşünceler, Siyasi Tarih
Sosyal Politika, Sosyal Hizmetler, Sosyal Yardımlar, Endüstri İlişkileri, İnsan Kaynakları Yönetimi, Çalışma Ekonomisi
Üretim ve Operasyon Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Nicel Karar Yöntemleri, Yönetim ve Organizasyon, Pazarlama
Gazetecilik ve Medya, Halkla İlişkiler, İletişim Çalışmaları, Reklamcılık, Radyo-TV-Sinema, Grafik Tasarım, Görsel İletişim ve Tasarım
Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, Çalışma Psikolojisi, Öğrenme-Bilişsel-Biyo-Deneysel Psikoloji, Uluslararası Psikoloji
Turizm, Turizm İşletmeciliği, Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği, Gastronomi ve Mutfak Sanatları,
Türk Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Türk Dilleri ve Edebiyatları
Etik
2- SAĞLIK VE SPOR BİLİMLERİ
Sağlık Yönetimi, Epidemiyoloji, Yaşlı ve Hasta Bakımı, Sağlık Ekonomisi, Beslenme ve Diyetetik, Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon
İş Sağlığı ve Güvenliği
Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Rekreasyon, Spor Yöneticiliği
3- HUKUK VE ADALET BİLİMLERİ
Anayasa Hukuku, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku, Deniz Hukuku, Genel Kamu Hukuku, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi, Hukuk Tarihi, İdare Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik hukuku, Mali hukuk, Medeni Hukuk, Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku, Milletlerarası Kamu Hukuku, Milletlerarası Özel Hukuk, Özel Hukuk, Roma Hukuku, Ticaret Hukuku.
4- DİN VE İNANÇ BİLİMLERİ
Arap Dili ve Belagatı, Din Felsefesi, Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Dinler Tarihi, Felsefe ve Din Bilimleri, Felsefe Tarihi, Hadis, İslam Felsefesi, İslam Hukuku, İslam Mezhepleri Tarihi, İslam Tarihi ve Sanatları, Türk Din Musikisi, Türk-İslam Edebiyatı, Türk İslam Sanatları Tarihi, Kelam, Mantık, Tasavvuf, Tefsir.
5- EĞİTİM BİLİMLERİ VE EĞİTİM ÇALIŞMALARI
Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Eğitimi, Sınıf Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi.
Alanlarındaki bildiriler kabul edilecektir. Sempozyum bünyesinde Poster sunumlarına da yer verilecektir.

* Makale sahiplerinin onayı ile hakem kurulundan geçen bildiriler aşağıda ki dergilerde yayınlanacaktır.
* Arzu eden katılımcıların tam metinleri uluslararası kitap bölümü olarak Front Page Excellence in Publishing Critical Debates ve Gece Kitaplığı tarafından yayınlanacaktır.Bildiri özetlerinde en az 100, en fazla 150 kelimeden oluşan Türkçe Özet, 3-5 kelimelik Türkçe anahtar kelimeler ile Türkçe başlık ile isteğe bağlı İngilizce başlık,özet ve anahtar kelime yer almalıdır.

Sisteme eklenecek yazıların sayfa düzeninin yazar tarafından ve şu değerlere uygun bir biçimde yapılmış olması gerekir:

Kâğıt Boyutu: A4 Dikey
Üst Kenar Boşluk: 3 cm
Alt Kenar Boşluk: 3 cm
Sol Kenar Boşluk: 3 cm
Sağ Kenar Boşluk: 3 cm
Yazı Tipi: Times New Roman
Yazı Boyutu: Başlıkta 12, özet ve metin 11 ve dipnotlarda 9 punto
Paragraf Aralığı: 6 nk
Satır Aralığı: Metinde 1.15, dipnotlarda Tek satır aralığı biçiminde olmalıdır.

Örnek Özet İndirmek İçin Tıklayınız
Üye Girişi